Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

Sodalicja św. Jadwigi

Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej

 

Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej jest stowarzyszeniem osób świeckich Kościoła rzymskokatolickiego powstałym w 1996 roku w okresie poprzedzającym bezpośrednio kanonizację Świętej Patronki (8 czerwca 1997). Jej pomysłodawcą był Biskup Sandomierski, ks. prof. Wacław Świerzawski. Kościelną osobowość prawną uzyskała Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Franciszka Macharskiego 25 marca 1998 roku. Celem Sodalicji jest chrześcijańskie kształtowanie życia jej członków, jak również wszystkich ludzi, „według inspiracji tego niezwykłego, jedynego w dziejach Ojczyzny, świętego Króla Polski”.

Zgrupowanie Sodalicji przy Parafii św. Jadwigi Królowej we Wschowie oficjalnie zaczęło istnieć od dnia 17 października 2009 roku – dnia zaprzysiężenia nowych członków Sodalicji ze Wschowy, w liczbie ośmiu osób, w Krakowie. Obecnie grupa liczy dziesięć osób.

Geneza:

Zawiązywanie zgrupowania we Wschowie trwa od początku 2009 roku. Działania w tym celu podejmuje Pan Rodryg Wiśniewski, wielbiciel i czciciel osoby Pani Wawelskiej. Składa się na nie gromadzenie materiałów i literatury dotyczącej postaci św. Jadwigi Królowej, poszukiwanie informacji o środowiskach związanych ze św. Jadwigą Królową, a także nawiązywanie kontaktów, w tym m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie – z prof. Krzysztofem Ożogiem, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie – z prof. Raniszewską, z III Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu, ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego w Krakowie (zwane także jadwiżankami wawelskimi), oraz z Panią Marią Bruzdową Redaktorką Pisemka Sodalicji św. Jadwigi Królowej „Fac Quo Vides”.

Zasady życia –

(Regulamin)

Sodalicji Św. Jadwigi Królowej

Zadaniem członka Sodalicji jest troska o pogłębienie własnej więzi z Chrystusem, czyli wiara światła, świadoma i żarliwa oraz wynikająca stąd troska o przybliżanie Królestwa Bożego, czyli ewangelizacja. Życie członka Sodalicji polega na nieustannym wysiłku łączenia postawy ewangelicznej Marii i Marty, na wzór św. Jadwigi Królowej. Wspólnota zamierza realizować te cele w następujący sposób:

 

I Wiara światła, świadoma i żarliwa

1. Praca nad pogłębieniem własnej wiary, poznawaniem Chrystusa i przeżywaniem Jego obecności w liturgii i w nas oraz modlitwa w tej intencji;

2. Częste uczestnictwo we Mszy świętej, systematyczna spowiedź, modlitwa i ofiara z siebie w łączności z Chrystusem;

3. Odmawianie w miarę możliwości przynajmniej jednej Godziny z Liturgii godzin, medytacja w oparciu o Pismo Święte oraz rozważanie w łączności z Maryją tajemnic Różańca św.
4. Czytanie Pisma Świętego, pogłębianie znajomości encyklik papieskich i aktualnego nauczania Kościoła, zwłaszcza Katechizmu i innej lektury duchowej (samokształcenie).


II Ewangelizacja, która ma na celu budowanie wspólnoty Kościoła

1. Codzienna modlitwa i ofiara w intencjach, o które troszczyła się św. Jadwiga.

 

 

Ponadto członkowie Sodalicji św. Jadwigi Królowej ze Wschowy spotykają się na Mszy świętej w pierwszy wtorek każdego miesiąca.

 

Podejmują się także realizacji różnorodnych zadań w codziennym życiu, każdy na swoim odcinku, każdy na miarę swojego talentu i powołania.

***

Rysem charyzmatu św. Jadwigi Królowej są następujące słowa, które, św. Jadwiga, usłyszała modląc się przed czarnym krucyfiksem w Katedrze na Wawelu: „Fac quo vides” („Czyń co widzisz”), co znaczy:

 „(...) Słysz i słuchaj dobrze, co mówi Bóg. Czytaj Ewangelię i bierz to słowo na serio jako absolutną prawdę. Ale staraj się, żeby twoja wiara dojrzewała przez widzenie. Kontemplacja to miłowanie Jego Miłością! (...)

        Fac. Przy krzyżu podejmuj życiowe decyzje.

       Vide. Wpatruj się w Ukrzyżowaną Miłość.

(...) Fac - facere czyli działać (żyć w sercu świata);

      vides-videre, widzieć. I ich scalenie: czyń co widzisz! Patrzyła w Krzyż, widziała ukrzyżowaną Miłość i chciała tak żyć, naśladować Jezusa Chrystusa w sposobie Jego Krzyża. Ale czy zauważyliście, że fac, facere zależy od vide, videre? Że czyn zależy od tego, jak się widzi? (...)”.

   

                                                                                     Bp Wacław Świerzawski

                                                                         „Zachował Ją Bóg dla naszych czasów”, 1998r.

 

 

***

 

Sodalicja jest wspólnotą in statu nascendi (co oznacza „w trakcie powstawania”, „w trakcie rodzenia się”), zatem otwartą zarówno na nowych członków jak i nowe myśli, przeżycia, doświadczenia. Wschowska grupa jest „jednością w różnorodności”, zbiorem indywidualności potęgujących swe życie we wspólnocie (z innymi i przez innych). A nade wszytko jest wielką przygodą, jedyną przygodą życia jaką jest spotkanie i przyjaźń z Bogiem na tym najpiękniejszym ze światów.

{AG}jan-bruzda{/AG} 

Autor: Jan Bruzda.
Na motywie obrazu Jana Matejki „Dzieje cywilizacji w Polsce. Założenie
Szkoły  Głównej” XIX w.
Dzieło to o znamionach alegorii historycznej ukazuje królową Jadwigę w
pełni tych cech fizycznych, które Jan Matejko określił w postaci
królowej i niejako skodyfikował. Jest to osoba na tronie, pełna
majestatycznej godności, jakby ponadludzka.
Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek wątki osobiste. Jedynie nieco
przymknięte powieki zdają się zakrywać wszystko, co poświęciła,
czego się wyrzekła.
 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.