Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

Relikwie św Jadwigi

      Starania o Relikwie św. Jadwigi Królowej, nasza Parafia podjęła już w 2003 roku przez pisemną prośbę do naszej Kurii Diecezjalnej o pomoc w sprowadzeniu Relikwii Św. Jadwigi Królowej do Parafii.  Prośba ta zaowocowała odpowiedzią pozytywną  Kurii  Metropolitalnej w Krakowie z dnia 23 stycznia 2004 roku, potwierdzającą autentyczność wydzielonych w kapsule Relikwii Św. Jadwigi Królowej.    Wtedy  26 kwietnia 2005 roku, pismem do Księdza Infułata Janusza Bielańskiego, Kustosza Katedry na Wawelu,  Parafia zwróciła się o przekazanie Relikwii wydzielonych dla naszej Wspólnoty.   Dzięki życzliwości Kurii Metropolilarnej w Krakowie zostały wydzielone Relikwie - kość z palca serdecznego
     Po Relikwie udała się ze Wschowy  delegacja do Krakowa i dnia  7 czerwca 2006 roku  na Wawelu z rąk Ks. Prałata Janusza Bielańskiego, przy doczesnych szczątkach Św. Jadwigi Królowej pod Jej krzyżem gdzie modliła się i wsłuchiwała w Chrystusa, otrzymaliśmy dla naszej Parafii Relikwie, wraz z życzeniami od Ks. Prałata by tak jak Jego wspiera tak i nas wspierała w codziennych potrzebach.
   W dzień odpustu parafialnego 10 czerwca 2006 roku zostały uroczyście wprowadzone Relikwie do naszej parafii, przekazane nam przez Ks. Prałata Zająca na granicy terytorialnej  Jego i naszej Parafii.
     Po Mszy Św, którą odprawił i Słowo Boże wygłosił Ks. Andrzej Kołodziejczyk, była sposobność by oddać cześć doczesnym szczątkom Św. Jadwigi przez ucałowanie Relikwii.
Od godz. 20.00 do 21.00 odbyła się medytacja, czuwanie przy relikwiach, zakończone Apelem Jasnogórskim i ucałowaniem Relikwii.
Ufamy, że obecność Św. Jadwigi w Jej doczesnych szczątkach przyniesie nam więcej Łask Bożych potrzebnych do codziennego życia i budowy nowej świątyni.
Radując się obecnością Św. Jadwigi Królowej raz w miesiącu w pierwszy wtorek miesiąca gromadzimy się na Mszy Św. ku czci  Św. Jadwigi Królowej, po Mszy przed Najświętszym Sakramentem odprawiamy nabożeństwo z litanią i ucałowaniem Relikwii.

 

Święta Jadwigi Królowo - módl się za nami.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.